Rom og scener

Kultursalen 


Opptil 360 seter. (289 seter i amfiet)
Teleskop-amfi.
Brukes til teater, konserter, dans, kino, konferanser osv.

Idrettshallen
Standard idrettshall med standard banemerking for en håndballbane, tre volleyballbaner mm. 
Brukes også til utstillinger, messer, konserter, festarrangementer osv.
Kan deles i tre, med motoriserte skillevegger.
Kapasitet: 1300 personer.

Minihallen

 

Kulturkaféen

  
Konserter, utstillingsrom, vrimlerom, møterom.
Kapasitet: 280 pers. 

Diverse møterom 
Kapasitet: 2 til 120 pers.