Om huset

Inderøy Kulturhus ble tatt i bruk våren 1990, og var det første store kulturhuset på Innherred. Bakgrunnen for bygningsmassen var behovet for kroppsøvingslokaler for grunnskolen i Inderøy og lokaler for Inderøy videregående skole. Som et felles løft for hele kommunen ble det bygget en idrettshall og konsertsal med servicearealer midt imellom.

I 2016 åpnet AKSET kultur- og skolesamfunn, som er realisert av Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. AKSET består av seks pedagogiske og kulturelle virksomheter, der hele det 13-årige skoleløpet er samlokalisert for første gang i Norge. AKSET omfatter Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy bibliotek, Inderøy kulturskole, Inderøy videregående skole. Og i hjertet av denne samlokaliseringen ligger Inderøy kulturhus.

Inderøy Kulturhus AS er et driftsselskap organisert som kommunalt aksjeselskap. Det økonomiske grunnlaget er regulert gjennom avtaler med kommunen og fylkeskommunen.

 

PRODUKTER OG TJENESTER

Inderøy Kulturhus forvalter, drifter og vedlikeholder hele bygningsmassen til AKSET. Våre fellesareal som idrettshaller, konsertsal, blackbox og dansesaler med mere brukes til trening av lag og organisasjoner i kommunen, konserter og ulike andre kulturaktiviteter. Inderøy Kulturhus har arrangement i egen regi og i samarbeid med andre kulturaktører. Vi leier også ut saler til eksterne aktører som har behov for en arena. Oversikt over våre rom og saler finner dere under fanen for «Rom og scener»

I lokalene er det også en kafé som drives av Inderøy Kulturhus. Kaféen er åpen for alle og har også tilbud om catering. Kafeen er like ved vrimleområdet ved hovedinngangen og er et praktisk område for å ha ulike samlinger. Her er også en ferdig rigget scene.

Vi har saler av høy kvalitet med gode tekniske fasiliteter. Ta gjerne kontakt for å få tilbud.