Rom og scener

Kultursalen 
Opptil 350 sitteplasser.
Teleskop-amfi.
Brukes til teater, konserter, dans, kino, konferanser osv.

Idrettshallen
Standard idrettshall med standard banemerking for en håndballbane, tre volleyballbaner mm. 
Brukes også til utstillinger, messer, konserter, festarrangementer osv.
Kan deles i tre, med motoriserte skillevegger.
Kapasitet: 1300 personer.

Minihallen

 

Kulturkaféen 
Konserter, utstillingsrom, vrimlerom, møterom.
Kapasitet: 280 pers. 

Diverse møterom 
Kapasitet: 2 til 120 pers.

 

_
_
_