KOREDA - Frøskjærring, Teater NonStop

Om arrangementet

I Frøskjærring møtes omfattende tekstarbeid, koreografi og lydkomposisjon. Utgangspunktet for stykket har vært begrepet «støy». Gjennom assosiasjoner og lange tankerekker om fortid, nåtid og framtidsdrømmer har Teater nonSTOP satt ord på gjenkjennbare tematikker som klinger inn i det menneskelige. Med egne ord og uante vendinger belyser de kompleksiteten i menneskets indre liv. Teater nonSTOP er et profesjonelt teater som eies og drives av Namsos kommune v/Kulturskolen. Teatret jobber på tvers av ulike kunstuttrykk og utforsker teater, dans og musikk gjennom improvisasjon, koreografi/komposisjon og diskusjon. De fleste aktørene i Teater nonSTOP er personer med funksjonsnedsettelser. Teateret er fast praksisplass for vernepleiestudenter ved Nord Universitet. Gruppen arbeider med teaterfaglige arbeidsmetoder som ivaretar de spesielle forutsetningene, samt fremmer de kunstneriske og politiske interessene aktørene selv har. Idé og regi: Line Strøm og Stina Stjern Skuespillere/dansere: Teater nonSTOP og vernepleiestudenter fra Nord Universitet Tekst: Teater nonSTOP og Stina Stjern Koreografi: Teater nonSTOP og Line Strøm Komposisjon: Stina Stjern Musikere: Stina Stjern og Daniel Viken