Rom og scener

Konsertsalen 
Opptil 430 sitteplasser.
Teleskop-amfi.
Brukes til teater, konserter, dans, kino, konferanser osv.

Idrettshallen
Generell idrettshall med standard banemerking. 
Brukes også til utstillinger, messer, konserter, festarrangementer osv.
Kan deles i tre, med motoriserte skillevegger.
Kapasitet: 2000 personer.

Kulturhuskaféen 
Konserter, utstillingsrom, vrimlerom, møterom.
Kapasitet: 200 pers. 

Diverse møterom 
Kapasitet: 2 til 50 pers.

 

_
_
_